Ανταλλακτικό Βούρτσας οικιακών σκευών - Σκληρή από

Κωδικός : 100674
Κατασκευαστής : Burstenhaus Redecker

Burstenhaus RedeckerThis entirely natural replacement dish washing head, is made of pale, stiff tampico fibre (from the agave palm tree) bristles mounted on an untreated sustainably harvested beechwood base.

This replacement head can be composted at the end of its life.

Sustainably made in Germany by a dynamic, ethical family business committed to creating the highest quality products from natural renewable materials using old world techniques and modern designs and technology. We have visited them and their facilities in Germany and were extremely impressed.

2,60 €


instagram sapontina Instagram