Αποσκληρυντικό νερού για πλυντήριο ρούχων "Yellow and Blue" - Σάκος 850gr

Κωδικός : 101064
Κατασκευαστής : YELLOW & BLUE

YELLOW & BLUEΤο σκληρό νερό προκαλεί μειωμένη αποτελεσματικότητα των καθαριστικών προϊόντων για ρούχα και κατά συνέπεια απαιτείται υψηλότερη δοσολογία αυτών. Τα προϊόντα με βάση το κλασικό σαπούνι προκαλούν τη δημιουργία επιχρισμάτων.
Η χρήση αποσκληρυντικού νερού (20 - 60 gr) συνιστάται στην περίπτωση αυτή. Αν δεν είστε σίγουροι για την σκληρότητα του νερού σας, συμβουλευτείτε την εταιρεία παροχής νερού ή χρησιμοποιήστε μια δοκιμαστική λωρίδα.

Δείτε περισσότερα στα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ..

6,98 €

Χαρακτηριστικά

Ρίξτε το αποσκληρυντικό νερού στην θήκη με την σκόνη καθαρισμού ή απ' ευθείας στον κάδο.
Δοσολογία για 4-5 kg ​​ρούχων:

Μαλακό> 4 ° dH
Όταν πλένετε με τρίμμα σαπουνιού: 20 γραμμάρια / 1 κουτάλι σούπας

Μεσαίο σκληρό> 8,4 ° dH
Όταν πλένετε με σκόνη πλυντηρίου Y&B: 20 γραμμάρια / 1 κουτάλι σούπας
Όταν πλένετε με τρίμμα σαπουνιού: 50 γραμμάρια / 2,5 κουταλιές σούπας

Σκληρό> 14 ° dH
Όταν πλένετε με υγρό πλυντηρίου Y&B: 40 γρ. / 2 κουταλιές σούπας
Όταν πλένετε με σκόνη πλυντηρίου Y&B: 50 γραμμάρια / 2,5 κουταλιές σούπας
Όταν πλένετε με τρίμμα σαπουνιού: 60 g / 3 κουταλάκι σούπας


ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιέχει: > 30% ζεόλιθο, ανθρακικό νάτριο, 15-30% κιτρικό νάτριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, φυλάξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε για αρκετά λεπτά με άφθονο νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο ερεθισμός παραμένει: Συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777 ή γιατρό.